Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Çukurova Patoloji Derneği iş birliğiyle 25-29 Ekim 2023 tarihinde Antalya'da  düzenlenecek olan 32. Ulusal Patoloji Kongresine sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına rastlayan bu özel tarihte "Bilim ve Cumhuriyet"in ışığında bir araya gelerek, meslektaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin çok yönlü ve geniş bilimsel becerilere  sahip aydınlar olmasına katkıda bulunmak en büyük amacımızdır.

Son yıllarda patoloji biliminin yaşadığı heyecan verici gelişmeler ve yenilikler, patologların hasta tanı ve tedavisinde daha fazla yer alması ile sonuçlanmıştır. Bu amaçla Patoloji Dernekleri Federasyonu ve çatısı altında yer alan altı derneğimiz her yıl eğitim programları hazırlamakta, dijital platformlarda veya yüz yüze olarak meslektaşlarımız ve araştırma görevlilerimiz ile paylaşmaktadır. Ulusal Kongrelerimiz ise bu ilerleme ve gelişmelerin tartışıldığı, yurt içi ve yurt dışından deneyimli hocalarımızdan tecrübe aktarımlarının yapıldığı en geniş organizasyon olma özelliği taşımaktadır.

Kongremiz kapsamında her yıl olduğu gibi paneller, kurslar, etkileşimli toplantılar, videomikroskopi oturumları, sözlü sunum ve poster sunumu etkinlikleri ve endüstri uydu toplantıları yer alacaktır.

Tüm bu bilimsel aktiviteler yanı sıra, son yıllarda daha da çok ihtiyaç duyduğumuz dostluk ve kardeşliklerin pekiştirileceği, genç meslektaşlarımızla tanışma ve iletişim fırsatlarının yaşanacağı çeşitli etkinlikler de düzenlenecektir. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı onuruna 28 Ekim 2023 akşamında, hep birlikte olup, bu coşkuyu ve gururu birlikte yaşamayı diliyoruz.

Her yıl kongrelerimizde yaşanan yüksek düzeydeki nitelik, siz meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşmektedir. Ulusal kongrelerimiz tarihinde bir kez daha anılarda yer edecek bir bilimsel ve sosyal ortamı yaşayabilmek umudu ile sizleri Antalya'ya davet eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Aysun Hatice Uğuz
Çukurova Patoloji Derneği ve
32. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanı

Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet
Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı